انتقال پساب کرج به اشتهارد

مشخصات پروژه

کارفرما

شرکت ماهان توسعه آیریک

پیمانکار

مشاور پروژه

آبادپی پایدار

مکان پروژه

کرج

زمانبندی

از آذر 1402 تا فروردین 1403

درصد پیشرفت پروژه

95%
95%

 معرفی پروژه

در پروژه‌ انتقال پساب کرج به اشتهارد،طی اقدامات انجام شده توسط کارشناسان مشاور گزینه‌های مختلفی بررسی شد. لازم به ذکر است، این گزینه‌ها برای مکانیابی و ساخت سازه‌های مورد نظر برای این پروژه بود. در نهایت، از بین بیش از 20محل، تعداد زیادی از گزینه‌ها به دلایل فنی و مدیریتی غربال شد. گزینه‌های مطرح به شرح یک گزارش برای استحضار و تصمیم‌گیری تحویل ماهان توسعه آیریک داده شد.

 

توضیحات کلی

خدمات مهندسی ارائه شده برای پروژه‌ انتقال پساب کرج به اشتهارد، نشان از تعهد به بهبود فرآیندها و زیرساخت های آن دارد. موارد ذکر شده برای رسیدگی به چالش‌های خاص و بهبود عملکرد کلی خدمات بود.

یکی از خدمات ما برای این پروژه خدمات برنامه ریزی می‌باشد.دیگر خدمات ما برای این پروژه عبارت از: تعیین روش انجام کار، تحویل موقت می‌باشد.

خدمات انجام شده توسط این پیمانکار عبارت‌است از: خدمات هماهنگی، ارجاع کار و کنترل پیشرفت می باشد.لازم به ذکر است که خدمات کنترل کیفیت، برای بارگیری و خروج پساب اقدام  شد.ما همچنین،تمیز کاری و جمع آوری و خارج نمودن پساب و تخلیه در محل های مورد تایید را به صورت روزانه انجام نمودیم.

جمع‌بندی

درخاتمه، اجرای پروژه‌ انتقال پساب کرج به اشتهارد برای شرکت ماهان توسعه آیریک، نشان دهنده تعهد آبادپی پایدار به عنوان پیمانکار و تامین کننده تجهیزات است. این پروژه از عملکرد بدون مشکل کارخانه ها حمایت می کند. همچنین به رشد و موفقیت شرکت ماهان توسعه آیریک کمک می کند.

مجموعه گردشگری پردیس
دسته‌بندی: ایستگاه پمپاژ فاضلاب،تصفیه خانه آب،شبكه جمع آوری فاضلاب