طرح جامع منطقه ويژه خليج ­فارس

مشخصات پروژه

کارفرما

منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدنی و فلزی خليج ­فارس

مشاور پروژه

آبادپی پایدار

مکان پروژه

استان هرمزگان، بندرعباس

زمانبندی

از بهمن 99 تا خرداد 1400

درصد پیشرفت پروژه

100%
100%

معرفی پروژه

منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج ­فارس از مناطق صنعتي برتر كشور در زمينه توليد فولاد، آلومينيوم و روي به‌شمار مي‌آيد كه بر مبناي مزيت‌هاي نسبي كشور در زمينه انرژي، تنوع ذخاير معدني، دسترسي به آب‌هاي آزاد، دسترسي به خطوط حمل و نقل ريلي و جاده‌اي و…، از سال 1376 فعاليت‌ خود را در سطوح ملي و منطقه‌اي آغاز و با مجموعه­­­ اي از عملكردهاي موفق، فرصت‌هاي بسياري براي توسعه اقتصادي استان و كشور فراهم كرده است.

به‌روزرساني طرح جامع منطقه ویژه خلیج فارس، يكي از اقدامات ضروري براي انجام توسعه حداکثری است و بر همين اساس بازنگري طرح جامع توسعه منطقه ويژه اقتصادي صنعتي- معدني خليج­ فارس بر عهده اين مشاور گذاشته شد.

این مطالعات، در سه مرحله مقدماتي، شناخت وضع موجود و تجزيه و تحليل داده ها انجام شده و از نظر اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفته است. سپس بر پایه نتایج این مطالعات، طرح جامع منطقه ويژه تهیه شده و درپایان، فازبندي اجرايي طرح ارائه شده است.

خدمات انجام شده توسط این مهندسین مشاور شامل طراحی شبکه آب، فاضلاب و آبیاری، طراحی شبکه گازرسانی، جانمایی مخزن و تصفیه خانه فاضلاب میباشد. لازم به ذکر است بررسی نیاز آبی نیز در دستور کار ما قرار گرفت.