آبرسانی به کارخانه های شیمی گستر و توتال قیر ارس

مشخصات پروژه

کارفرما

شیمی گستر سهند ارس و توتال قیر ارس

پیمانکار

آبادپی پایدار

مشاور پروژه

آبادپی پایدار

مکان پروژه

ایران، استان آذربایجان شرقی، منطقه آزاد ارس

زمانبندی

از اسفند 1401 تا فروردین 1402

درصد پیشرفت پروژه

100%
100%

معرفی پروژه

این پروژه آبرسانی که توسط آبادپی پایدار به عنوان پیمانکار، مشاور و تامين كننده تجهيزات و همچنين شیمی گستر سهند ارس و توتال قیر ارس به عنوان کارفرما انجام شد، شامل نصب خط لوله تامین آب بود که خط لوله اصلی واقع در خیابان میانی 35 متری سایت را به کارخانه ها متصل می کرد.

فاز اجرا

مرحله اجرا شامل فعالیت های مختلفی بود؛ از جمله آماده سازی سایت، بررسی مسیر خط لوله آبرسانی، حفاری ترانشه، لوله گذاری و اتصال به خط لوله اصلی و کارخانه های مربوطه. ما همچنین به عواملی مانند انتخاب مواد خط لوله، اندازه قطر، و ملاحظات هیدرولیکی برای اطمینان از یک سیستم تامین آب کارآمد و قابل اعتماد توجه کردیم.

فاز نظارت

آبادپی پایدار مسئولیت نظارت بر اجرای این پروژه‌ی آبرسانی را نیز بر عهده داشت. این مسئولیت شامل رعایت استانداردهای صنعت و هماهنگی با کارفرمایان شیمی گستر سهند ارس و توتال قیر ارس می‌شد. ما در تکنیک های نصب خط لوله، اقدامات کنترل کیفیت، و مدیریت پروژه راهکار تخصصی ارائه کرده و از اجرای موفقیت آمیز خط لوله تامین آب اطمینان حاصل کردیم.

تکمیل خط لوله آبرسانی به این کارخانه‌ها در منطقه آزاد ارس منبع حیاتی برای فعالیت آنها را فراهم می کند. همچنین تامین آب مطمئن و بدون وقفه را تضمین می کند. این موضوع برای فرآیندهای مختلف صنعتی، سیستم های خنک کننده و سایر نیازهای مرتبط با آب ضروری است.

جمع بندی

در خاتمه، اجرای خط لوله آبرسانی به کارخانه های شیمی گستر سهند ارس و توتال قیر ارس نشان دهنده تعهد آبادپی پایدار به عنوان پیمانکار و مشاور، در ارائه راهکارهای زیرساختی ضروری است. این پروژه از عملکرد بدون مشکل کارخانه ها حمایت می کند. همچنین به رشد و موفقیت صنایع سنگین ارس کمک می کند. علاوه بر آن تامین آب قابل اعتماد کارایی را افزایش می‌دهد و تولید مستمر و پایداری کارخانه‌ها را تضمین می‌کند.

طراحی مخزن بتنی زمینی 1000 مترمکعبی فناوران البرز
انشعاب آب صنعتی به شرکت نفت خزر
دسته‌بندی: آب صنعتی،خط انتقال آب